Image
 
 
เครื่องจักสาน ภูมิปัญญาไทยที่ควรอนุรักษ์ 
เครื่องจักสาน ถือเป็นเครื่องใช้ที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยที่มีใช้กันทั่วไปแทบทุกครัวเรือนมาตั้งแต่สมัยโบราณ เครื่องจักสานนั้น นอกจากจะสานเป็นภาชนะต่างๆแล้ว เช่น ตะกร้า กระบุง กระจาด ยังสานเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอีกมากมายหลายชนิด ได้แก่ สานเป็นเครื่องมือดักสัตว์น้ำ เช่น ลอบ ไซ ตุ้ม สุ่ม ชะนาง อีจู้ เป็นต้น…
วันที่: 11 ตุลาคม 2554
ภูมิปัญญาไทยกับวิถีการกินอาหารของคนไทย 
ภูมิปัญญาไทยกับวิถีการกินอาหารของคนไทย ค่านิยมการบริโภคของคนไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ มีวิถีชีวิตการกินอาหารประเภทอาหาร จานด่วน ( fast food ) เลียนแบบการกินแบบตะวันตก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ เช่น ไขมันในเส้นเลือด โรคเก๊า โรคอ้วน ฯลฯ อาหารเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีพของมนุษย์ ทุกสังคมจึงดำเนินชีวิตไปเพื่อ “ การทำมาหากิน ” ด้…
วันที่: 22 กันยายน 2554
วิวัฒนาการทอผ้าไหมไทย 
วิวัฒนาการทอผ้าไหมไทย แม้ว่าเราจะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดมาใชอธิบายเรื่องจุดกำเนิดของการทอผ้าในประเทศไทยก็ตาม แต่ก็อาจจะกล่าวได้ว่า การทอผ้าเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่เก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่งที่มนุษย์ในสมัยโบราณที่อาศัยอยู่ในดินแดนนี้รู้จัก ทำขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาพเขียนสีบนผนังถ้ำเช่นที่ เขาปลาร้า จังหวัดอุทัยธานี อายุประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว มีรูปมนุษย์…
วันที่: 24 สิงหาคม 2554
ต้นกำเนิดผ้าไหม 
ต้นกำเนิดผ้าไหม เรื่องกำเนิดผ้าไหม(จีน)นี้เป็นนิทานแห่ง มณฑล หังโจว ซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่า … ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสตรีผู้หนึ่ง อาศัยอยู่ในหุบเขาเร้นลับแห่งหนึ่งในหังโจว ไม่มีใครเคยเห็นเธอผู้นี้มาก่อนเลยนอกจากเด็กหญิงน้อย ๆ คนหนึ่งนามว่า อาเจียว เมื่ออาเจียวอายุ 9 ขวบ มารดาก็ทิ้งเธอไว้กับน้องชายวัย 4 ขวบคนหนึ่ง อย่างเดียวดาย เพราะบิดาของเธอนั้น เมื่อภ…
วันที่: 24 สิงหาคม 2554
ปลาตะเพียน สัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ 
ปลาตะเพียน เป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์ การทำรูปปลาตะเพียนจากใบลานแล้วแขวนไว้ในบ้านเรือน จึงนิยมทำกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต และปรากฏหลักฐานว่า เมื่ออยุธยายังเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองนั้น แหล่งขายปลาตะเพียนจะอยู่ในย่านป่าโทนใกล้กับสะพานชีกุนจะผลิตออกจำหน่ายใน ๒ รูปแบบ แบบแรก จะเป็นสีใบลานธรรมชาติ แบบที่สอง จะเขียนสีบนใบลานเป็นลวดลายต่างๆ สำหรับรูปทรงปลาตะเพียน…
วันที่: 11 สิงหาคม 2554
ผ้าไทยในอดีตกับการศึกษาลายผ้าเกาะยอ จังหวัดสงขลา 
ผ้าเป็นหนึ่งในปัจจัย ๔ ของมนุษย์ในสังคมเกษตรกรรม เช่น ราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่โบราณมาผู้หญิงได้รับการฝึกหัดอบรมให้ศึกษาเรียนรู้และถ่ายทอดวิธีการทอผ้า เพื่อนำมาใช้สอยกันภายในครอบครัว อย่างไรก็ดี ในดินแดนประเทศไทยปัจจุบันได้พบหลักฐานว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีสำคัญในทุกภาค ได้ค้นพบดินเผาสำหรับปั่นเส้นด้าย …
วันที่: 11 สิงหาคม 2554
สมุนไพรไทย…ภูมิปัญญาไทยที่ควรสืบทอด 
ประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ มาแต่ครั้งโบราณกาล ในเรื่องของภูมิปัญญาไทย เช่นเดียวกันที่บรรพบุรุษของเราได้สั่งสมวิชาความรู้ และประสบการณ์ เพื่อถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติ…
วันที่: 26 กรกฏาคม 2554
น้ำถุ้ง เครื่องจักสานจากล้านนา 
น้ำถุ้ง เป็นภาชนะที่สานด้วยไม้ไผ่ ยาด้วยชันและน้ำมันยาง (ปัจจุบันใช้ขี้ย้า และน้ำมันก๊าดแทนเพราะหาง่าย) ใช้สำหรับตักน้ำจากบ่อน้ำ มาลักษณะคล้ายกรวยป้อม ๆ มีส่วนก้นเป็นรูปมนแหลม ด้านปากจะมีไม้ไขว้กัน สำหรับผูกเชือกที่ใช้สาวน้ำขึ้นจากบ่อ โดยความมนของน้ำถุ้งจะช่วยให้น้ำถุ้งโครงลำตัวคว่ำลงให้น้ำเข้าเมื่อโยนลงไปในบ่อเมื่อดึงเชือกขึ้นมาน้ำก็จะเต็มถุ้งพอดี ซึ่งเป็นภ…
วันที่: 26 กรกฏาคม 2554
กลองชัยมงคล 
กลองชัยมงคล หรือกลองชัย เป็นกลองที่เก่าแก่ดั้งเดิมของล้านนา ปรากฏชื่อในคัมภีร์ธรรมล้านนา เป็นกลองต้นแบบที่พัฒนาไปสู่กลองปูชาและกลองสะบัดชัยในปัจจุบัน จากช่วงเวลาในอดีตจวบจนปัจจุบัน กลองชัยมงคลก็ดี กลองปูชาก็ดีกลองสะบัดชัยก็ดี ยังคงมีบทบาทหน้าที่รับใช้สังคมเสมอมา ในอดีตกลองชัยมงคลมีบทบาทรับใช้อาณาจักร เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จะใช้ในโอกาสเมื่อเกิดศึกสงคราม ซึ่ง…
วันที่: 16 มิถุนายน 2554
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับเคล็ดลับการแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน 
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับเคล็ดลับการแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน การดำรงชีวิตของคนเราทุกวันนี้ นับว่ามีความสะดวกสบายมากขึ้นในเกือบทุก ๆ ด้าน เพราะมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีมาให้บริการอย่างมากมาย ขอให้มีเงินเสียอย่างก็สามารถเนรมิตชีวิตให้มีความสุขสบายได้ไม่ยาก เพราะอะไรๆก็สำเร็จรูปไปหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน ข้าวของเครื่องใช้ ยารักษาโรค ฯล…
วันที่: 24 มกราคม 2554
ค้นหาภูมิปัญญาที่แฝงมากับผ้าไทย “หมอนเท้า” ไม่ใช่ หมอนท้าว 
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม…
วันที่: 21 ธันวาคม 2553
การทำพวงมโหตร (มะโหด) 
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม…
วันที่: 21 ธันวาคม 2553
เปลโบราณ : ภูมิปัญญาพื้นบ้านราชบุรี 
ที่มา : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม…
วันที่: 21 ธันวาคม 2553
Advertisements